Links

Advocatuur in België
www.advocaat.be

De rechterlijke macht in België
www.cass.be

Federale Overheidsdienst Justitie
www.ejustice.just.fgov.be

Overheidsdienst Financiën
www.fiscus.fgov.be/interfisc

Federale portaalsite
www.belgium.be/eportal

Europees Hof van Justitie
www.curia.eu.int

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
www.echr.coe.int

Dubbelbelastingverdragen
www.fiscus.fgov.be

Juridische portaalsite
www.dikeon.be

Commissie voor boekhoudkundige normen
www.cnc-cbn.be

Commissie voor Bank- en Financiewezen
www.cbfa.be

Arbitragehof
www.arbitrage.be

Raad van State
www.raadvst-consetat.be

Federatie van notarissen
www.notaris.be

Nationale Kamers voor Gerechtsdeurwaarders
www.gerechtsdeurwaarders.be

Fiscale gegevensbank
www.fisconet.fgov.be

Instituut voor Bedrijfsjuristen
www.ibr-ire.be

Instituut voor accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren
www.accountancy.be

Beroepsorganisaties
www.vrijeberoepen.net/beroepsorganisaties

Kamer
www.dekamer.be

Senaat
www.senate.be

Vlaams Parlement
www.vlaamsparlement.be

Verkeerswetgeving
www.verkeerswet.be