Mediators

Professioneel bemiddelaar die uw geschil helpt oplossen buiten de rechtbank.

“In principe is ieder geschil vatbaar voor bemiddeling/mediation.”

Van Huffelen & Co is een middelgroot team van advocaten en mediators , ieder met diverse aanvullende opleidingen en specialismen binnen het Ondernemingsrecht.

Onze mediators zijn ‘communicatiedeskundigen’ die partijen buiten de rechtbank om, en op een onafhankelijke en neutrale manier, begeleiden in de zoektocht naar een oplossing voor hun geschil.

De partijen nemen zélf het initiatief tot mediation en komen mits begeleiding zélf tot een oplossing. Daardoor wordt het bereikte akkoord als ‘rechtvaardig’ ervaren en is het ook veel duurzamer.

Onze mediators zijn professioneel opgeleid en erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Wij informeren u graag vrijblijvend over de werkwijze en de tarieven die op mediation van toepassing zijn.

Onze cliënten zijn zowel zelfstandigen en bestuurders van vennootschappen als kleine, middelgrote en beursgenoteerde ondernemingen uit alle sectoren.

Verken onze website even en neem gerust contact met ons op.

Mediators

Marc van Huffelen
Marc Boudewijns
Leif Maris